Du som förälder

Det är du som förälder som känner ditt barn bäst. Genom ett nära samarbete skapar vi de bästa förutsättningar för att ditt barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. 

Tillsammans följer vi upp hur ditt barn trivs och vad ditt barn upplever tillsammans med oss på förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla för ditt barns utveckling och lärande.

Genom att involvera dig som förälder i förskolans arbete, ser vi till skapa en brygga för barnet mellan förskola – hem. Vi ber gärna om hjälp och ibland skickar vi hem uppgifter som ni tillsammans får lösa.

Vi synliggör verksamheten

På Högastens förskola värnar vi om den dagliga kontakten då pedagogerna har en dialog med föräldrarna kring barnets vistelse. Skriftlig information från rektor och pedagoger förmedlar vi via vårt digitala forum, Unikum. Där finns det även möjlighet att följa barnets utveckling och lärande – både individuellt och i grupp. Det finns även möjlighet att följa barnens arbete genom olika former av dokumentation på väggarna eller via vårt Instagram-konto.

Föräldrasamverkan

Vid höstterminens start bjuder rektor in nya föräldrar till ett välkomstmöte för att berätta om skolans innehåll och vad föräldrarna och deras barn kan förvänta sig av oss. En bit in på höstterminen bjuder sedan pedagogerna in till föräldramöte få vi tillsammans går igenom förskolans mål och undervisning. I slutet av vårterminen får sedan föräldrarna ta del av barnens projektarbete på lite olika sätt.

Varje år får föräldrarna besvara en föräldraenkät kring förskolans arbete (Skoltempen), som ligger till grund för vårt förbättringsarbete. En gång per termin erbjuder vi dessutom ett utvecklingssamtal gällande barnets utveckling och lärande.