search
error

Inskolning viktig tid för barn och föräldrar

Inskolningen på förskolan är en viktig tid. Det är första gången som barn och föräldrar kommer i kontakt med förskolan och frågorna kan vara många. Förskolläraren Tina Ydestrand och hennes kolleger på Högastens förskola vet vad det kan innebära för en familj, och med lugn och omtanke lotsar de in familjen i förskolans värld.

På Högastens förskola börjar de flesta inskolningarna i augusti. Redan i maj vet pedagogerna oftast vilka barn som ska börja.

– Föräldrarna gör ofta medvetna val och har redan varit här och tittat innan de bestämt sig, berättar Tina Ydestrand.

I juni skickar förskolan ut vykort till alla nya familjer för att de ska känna sig välkomna och bjuder in till inskolningssamtal. Tillsammans går pedagog och föräldrar igenom inskolningsschemat. Föräldrarna får också tillfälle att berätta saker som är bra att veta om barnet, till exempel kring sovrutiner, matvanor och om de har gosedjur eller napp. Under samtalet får barnet tillfälle att leka och bekanta sig med miljön på förskolan.

Proffs på att läsa av barn

Efter några dagar av inskolningsperioden lämnar föräldern barnet i korta stunder. Under de två inskolningsveckorna utökas tiden, och i slutet kan barnet både äta lunch och sova en stund utan att föräldern är med. Alla barn är olika, men för de flesta barn är två veckor lagom lång inskolningstid. Pedagogerna läser av när ett barn är moget att lämna föräldrarna.

På Högastens förskola tillämpas individuell inskolning. Det innebär att en ansvarspedagog skolar in ett barn. Barnet knyter an till ”sin” pedagog och skapar trygga band, innan det lär känna fler vuxna och barn på förskolan. Det är också ansvarspedagogen som fortsättningsvis håller i utvecklingssamtal och dokumentation kring barnet.

– Under inskolningstiden ber vi föräldrarna att sätta sig ner och hålla sig passiva, så att barnet ska bli nyfiket på pedagogen istället. När barnet och pedagogen lärt känna varandra lite, bjuds andra barn in i leken. På så sätt utökas barnets relationer till att omfatta fler och fler, säger Tina.

Mammig och pappig

Det kan hända att barnet under inskolningstiden och även en tid efter inskolningen blir mer gnälligt, mammigt och pappigt eller sover sämre än det brukar.

– Det är helt naturligt, eftersom det är en stor omställning i barnets liv. Det går över! säger Tina.

Efter inskolningsperioden bjuder pedagogen in till ett uppföljningssamtal. Då stämmer pedagogen och föräldrarna av hur de upplevt inskolningen och nuvarande läget. Många föräldrar har frågor kring stort och smått, men brukar vara nöjda med hur inskolningen har gått.

Tina poängterar att starten är mycket viktig, både för barn och föräldrar. Många gånger kan förskolestarten vara jobbigare för föräldrarna än för barnen. Det är ett stort steg att lämna sitt barn och att barnet gör egna erfarenheter som den vuxne för första gången inte är delaktig i.

Det viktiga för pedagogerna är att skapa en trygg kontakt med föräldrarna där information och kommunikation är naturlig del i det dagliga mötet. Känner sig föräldrarna trygga med att lämna barnet i pedagogens händer påverkar det oftast barnet positivt.

– Vi är här för barnen och vi är lyhörda för barnens och föräldrarnas behov och önskemål. Utan att ta föräldrarnas roll, vill vi skapa en relation till barnet där trygghet och tillit är i centrum. När både barn och föräldrar känner sig trygga har vi gjort ett bra jobb! avslutar Tina.