Om oss

Med fräscha lokaler i närheten av Högastensskolan kan vi erbjuda våra barn en utmanande och inspirerande miljö som lockar till utveckling och lärande. Vi har en underbar närmiljö där det finns många smultronställen att utforska och ta del av.

För närvarande har vi två 1-3-årsgrupper och en 3-5-årsgrupp vilket kan se olika ut för varje läsår. Vi har även en Naturgrupp för barn mellan 3-5 år, som har tillgång till Krokahus i Rydebäck och två minibussar. Naturgruppen har naturen som sin lärmiljö.

Vi tror på det kompetenta barnet

Barn är kompetenta – de vill, kan och har förmågan att själv söka kunskap. Hos oss får barnen tid och möjlighet att med alla sina sinnen utforska omvärlden. Deras nyfikenhet, upptäckarglädje och delaktighet är grunden för all inlärning.

Det är i mötet med en utmanande miljö samt med barn och vuxna som utveckling och lärande sker. Hos oss får barnen vara sig själv utifrån sina förutsättningar. Vi är alla olika och vi ser våra olikheter som en tillgång som berikar oss. Genom att lära känna barnen och deras sätt att lära och utvecklas, kan vi se till att ditt barn blir till sitt bästa jag.