Naturgruppen

I Naturgruppen är vi utomhus så mycket som möjligt. Vi planerar våra aktiviteter utifrån ett utomhuspedagogisk tankesätt, vi följer årstidernas skiftningar samt utgår ifrån barnens behov och intressen.

Vi återkommer ofta till samma naturområden vilket betyder att barnen skapar en anknytning till platsen. Detta gör att barnens upplevelser lämnar spår i deras medvetande.

Att arbeta utomhuspedagogiskt ger barn och pedagoger möjlighet att starta i det konkreta där naturen är vår lärmiljö.

Naturgruppen utgår från Högastens förskola och vi åker iväg i våra minibussar varje dag. Vi vistas först och främst i lokalområdet men då och då åker vi lite längre bort. Naturgruppen har även ett hus i Rydebäck; Krokahus med en underbar närmiljö som vi åker till, främst under vinterhalvåret.

”Naturgruppen kombinerar den så viktiga utevistelsen med aktiv pedagogik på ett helt fantastiskt sätt”.
– mamma Karin